De Manus Branding Stichting

 

Remove the row

Column: 1

Manus Branding was de eerste man die in 1798 in opstand kwam tegen de kinderarbeid in de haven van Delfzijl,
of misschien was hij wel die grote held van de koninklijke reddingsbrigade in Katwijk die in 1932 met gevaar voor eigen leven 24 zeelieden wist te redden van hun zinkende schip.
Wie het weet mag het zeggen… 

Voor ons is hij vooral; “ een helpende hand in de branding van het leven….”

Column: 2

 

(kunst)zinnige projecten

De Manus Branding Stichting wil cultuur nadrukkelijker inzetten in het onderwijs en het welzijnswerk. Alle projecten hebben een kunstzinnige inslag. Het is kortom geen onbekend terrein; we weten dat kunst en cultuur in veel gevallen een prachtige ingang vormt om mensen zich te laten ontwikkelen en te verbinden met de buurt en wijk.
Deelname aan culturele activiteiten leidt tot meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten en een groter gevoel van veiligheid in en tevredenheid met de woonomgeving, tot meer vertrouwen in de gemeenschap en tot een gemeenschappelijke identiteit.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die deelnemen aan culturele activiteiten zich gelukkiger voelen en zowel mentaal als fysiek gezonder zijn.¹
Cultuuronderwijs en deelname aan culturele activiteiten leiden tot verbetering van de onderwijsprestaties van kinderen.²
Actieve cultuurparticipatie heeft zowel een positieve uitwerking op de manier waarop de leefbaarheid in een wijk beleven als op de veroorzakers van problemen in de wijk. Jongeren die deelnemen aan culturele activiteiten in de wijk vertonen vaak minder crimineel gedrag.
Het bindend effect van cultuur doet zich vooral voor in instellingen waarin mensen actief participerenin projecten in buurt- en wijkcentra, op (brede) scholen en tijdens lokale/ buurtgerichte culturele evenementen en (straat)festivals.³

Medewerkers van Manus Branding Stichting weten uit ervaring wat de positieve effecten van kunstzinnige en culturele activiteiten zijn en de stichting heeft zo haar eigen initiatieven en goede ervaringen op dit terrein. We beseffen ons dat er tegelijkertijd nog veel te winnen valt op dit terrein. Over het geheel gezien bouwen we toch nog steeds te weinig kennis en expertise op over hoe we culturele en kunstactiviteiten in kunnen zetten in het welzijnswerk. Daarnaast willen we het netwerk op het raakvlak van welzijn en kunst en cultuur te versterken. Dat is in onze ogen een voorwaarde om kunst- en cultuurprojecten met een sociale insteek te stimuleren en realiseren.

1 Ruiz, J (2004) A literature Revieuw of the evidence base for culture the arts en sport policy.
2 Haanstra, F (2000) Dutch studies of the Efffects of Arts Education Programs on School. Ruiz, J (2004) A literature Revieuw of the evidence base for culture the arts en sport policy
3 Guetzkow, J (2002) How the arts Impacts communities

nn


-Manus Branding Stichting-