Partners en sponsors

Yn it Skaad fan ‘e Toer wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van De Manus Branding Stichting.
Kunst, cultuur en theater kunnen helaas bijna niet bestaan zonder subsidies en sponsoring.
De Manus Branding Stichting / WIG Producties vindt het veel waard haar projecten regelmatiger uit te voeren, maar loopt tegen haar financiële beperkingen aan. De stichting ontvangt geen structurele subsidies voor haar werkzaamheden en is dus afhankelijk van de bereidheid van verschillende fondsen, sponsors en van entreegelden om projecten te kunnen realiseren.

Hieronder de mensen, organisaties en bedrijven die ons helpen onze plannen te verwezenlijken.

Voor Yn it Skaad fan ‘e Toer werken wij samen met:

Partners en Subsidiënten:

   

   

   

   

   

 

Sponsors: