Yn it Skaad fan ‘e Toer

is één van de tweeëndertig manifestaties die in 2018 gaan plaatsvinden in het kader van het project Under de Toer ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Fryslân herbergt meer dan 750 kerken.
Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Yn it Skaad fan ‘e Toer brengt één van deze verhalen tot leven.

Medewerkers

Yn it Skaad fan ‘e Toer wordt gerealiseerd door een projectgroep waarin naast de initiatiefnemers (Hitty van der Hout en Pytsje Cuperus) een aantal ervaren professionals werken. Organisatorisch wordt het project ondersteunt door WIG-producties (Onderdeel van de Manus Branding Stichting).
Wig-producties bedenkt, initieert en voert theaterproducties uit voor een zo breed mogelijk en uiteenlopend publiek. Op het terrein van de Vertakking in Ryptsjerk realiseerde Wig-producties eerder de locatievoorstellingen Snode Plannen (2013) en Blankenberge (2015).
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van  Under de Toer en het Prins Bernhard Cultuurfond en Stichting Juckema Siderius Fonds.

Projectgroep

Hitty van der Hout
Pytsje Cuperus
Simone Montsma

Hans van Buuren
Bram Adriaansz

Initiatiefneemster
Initiatiefneemster en organisator Maaitiidsevenemint
Initiatiefneemster

Artistieke leiding/regie
Assistent regie


Margreet de Heer
Strips/teksten en script

Martin Beekman
Atsje Lettinga
Muzikale leiding
Koordirectie

KROKE
Tomasz Kukurba
Jerzy Bawol
Tomasz Lato
Violist/Workshopdocent
Accordeonist/Workshopdocent
Bassist/Workshopdocent

Han Henstra

Harry de Vries
Rutger van der Hout
Lubbert Kinsbergen

Vormgeving en Workshopdocent

Chef techniek/Lichtontwerp
Techniek
Technische ondersteuning

Rynk Bosma
Jan Stavenga de Jong
Ondersteuning Fryske taal
Historisch onderzoek