Remove the row

Column: 1

Column: 2

Simone Montsma

In oktober 2016 ontving ik een email van het Prins Bernard Cultuur Fonds met een oproep voor Under de Toer. Samen met Hans, Hitty en Pytsje zijn we bij elkaar gaan zitten en is Yn it Skaad fan ‘e Toer ontwikkeld. In mijn rol als bestuurder van de Manus Branding Stichting heb ik het schrijven van het projectplan en de fondsenwerving op me genomen. Een uitdagende taak. Dankzij de steun van vele landelijke en regionale fondsen is het project mogelijk gemaakt. Ik ben bij meerdere projecten en voorstellingen betrokken geweest en heb deze ervaring gebruikt  bij dit project, met als enig verschil dat ik ook inwoner van Ryptsjerk ben en dus onderdeel van de mienskip waarmee Yn it Skaad fan ‘e Toer gemaakt is. Zonder deze mienskip was dit project nooit van de grond gekomen. Ik heb mensen ontmoet die hier al lang wonen en waar ik nog nooit een woord mee had gewisseld. Ik heb mensen beter leren kennen en heb een groot beroep gedaan op vele mensen uit het dorp en omgeving. De betrokkenheid van alle deelnemers geeft me een warm en trots gevoel. Samen hebben we iets moois neergezet in het dorp en dat smaakt naar meer!