Remove the row

Column: 1

Column: 2

Rynk Bosma

Rynk Bosma is de naam en mijn voornaamste taak was het Friese deel van de teksten in ‘geef’ Fries te vertalen. Verder ben ik op gepaste afstand erg enthousiast over dit prachtige, theatrale initiatief waarbij veel inwoners van Ryptsjerk met passie aan meedoen. Een theatervoorstelling die precies past in wat ooit werd bedacht als formule voor dit zo culturele jaar 2018. Het voorspel in mei met een prachtige, theatrale maaitiidskuier was van een hoog niveau en ik verwacht dat de voorstelling in oktober de bekroning zal zijn van een mooi cultureel jaar voor Ryptsjerk en omgeving.