Remove the row

Column: 1

Column: 2

Geeske van der Zee

Ik ben figurant  en zing mee in het koor. In het voorjaar heb ik ook meegedaan aan Yn it Skaad. Het is gezellig, de verbondenheid onder dorpsbewoners en  met anderen is fijn.