Remove the row

Column: 1

Column: 2

Jitske Teitsma

Ik ben figurant en zing in één van de koortjes. Ik ben tegenstander om het graf open te maken. Misschien moeten w e er maar om stemmen!!
Het is geweldig om mee te doen; het is een hechte groep.