Remove the row

Column: 1

Column: 2

Christa Niklewicz

Dichteres, toneelspeler, adviseur en coach.
Ik schrijf-, zing- en speel muziek en ben woonachtig in Ryptsjerk.

In dit stuk speel ik Wiepie, de voorzitter van It doarpsoerlis.
Tijdens dit overleg geef ik uiteraard iedereen de ruimte om z’n mening in te brengen..maar er zijn grenzen.
Of Antje van Uiylenburg in het graf ligt? Goede vraag. Ík denk dat één man bij het overleg daar een goed beargumenteerd antwoord op weet.

Het is een fijne rol die me ruw op het lijf geschreven is. Het in-de-rol-groeien is leerzaam en ook confronterend.
Mijn deelname aan t skaad vloeit voort uit ‘ons’ eerste stuk in mei. Toen wilde ik al graag met Hans van Buuren werken en dat bleek een wonderlijke ontdekkingstocht die nu verder gaat.
Machtig mooi!
Daarnaast geeft het me een bijzonder gevoel om samen met zoveel gepassioneerde spelers/ dorpsgenoten iets moois te creëren in dit culturele jaar.