Remove the row

Column: 1

Column: 2

Marijke Kingsbergen,

49 jaar, getrouwd, 2 kinderen (echtgenoot en dochter doen ook mee aan het Skaad project).

Ik speel frou Oebeles. Ik vind het een leuke rol om te spelen omdat het een uitgesproken typetje is en ik me daar heerlijk in kan uitleven.
Toneelspelen is mijn grote hobby en het Skaad is een erg leuk project. Bovendien hebben we een gezellige ploeg.