Medewerkers Teatrale Doarpskuier

Remove the row

Column: 1

SPELERS EN SPEELSTERS
.
Antje Uylenburgh/Tetje
Johannes Maccovius/Chris

Rombertus Uylenburgh
Ulricus Uylenburgh
Jeltje Uylenburgh
Hiske Uylenburgh
Titia Uylenburgh
Saskia Uylenburgh
Edzart Uylenburgh

Nijlander
Beits Rienks (zijn vrouw)
Doede Hilbrants
Jeltje Klazes (zijn vrouw)
Eerd Simons
Jan Reikes (koster)
Jan Hendriks(voorz.)
Tjitse Rintes (ouderling)
Klaas Meines (scriba kerkenraad)
Andries Melis (ouderling)
Harke Ruurdzn
Tjitske Jans
Doede
Ruurd
Hedzer
Andries
Trijn
Beitske
Harke
Jelke
Piter
Maartje

Antje/Volksvrouw
God
De duivel
Engel
Baakster/Min
.
.
Kok
Baukje Broekstra
Nar
Meisje in het veld

Koor van Volksvrouwen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
Kerkkoor

.
.
.

Gidsen
.
MUZIEK
Viool
.
Cornet
Trompet
Eufonium
.
Gitaar
.
Fluit
Kerkorgel
Piano
.
Accordeon
Slagwerk

Column: 2

.
.

Kimberley Piek
Koos van der Wal

Roelof Stielstra
Peter de Boer
Ingrid Steunenbrink
Anneke Bakker
Audrey Stielstra
Marijke Kingsbergen
Stefan Epema

Gabe van der Zwaag
Ieke Koster
Simon Trommel
Christa Niklewicz
Luuk Feitsma
Rein Smilde
Jan Sjoerd van der Kooi
Germ Epema
Evert Sybesma
Lourens Boomsma
Hessel Broersma
Ellis de Graaf
Karst Marinus
Thijs de Vrij
Pieter Broersma
Robert Nijp
Marissa Broersma
Rosa Zijlstra
Hidde Zijlstra
Jelke Smedinga
Nynke Niklewicz
Tessa Niklewicz

Jessica Kingsbergen
Jan van der Zwaag
Jehannes Dijkstra
Attie Bosma
Jellie Boersma
Wieke de Vries
Anneke Jongsma
Jacob Nauta
Anja Epema
Marrit Stielstra
Lieve Kaastra

Femmie Brals
Teatske Broersma
Renske Broersma
Klaske Hartwig
Hitty van der Hout
Joke Jensma
Gerda Junge
Anneke van der Kooi
Tea van der Kooi
Lolkje Kooistra
Jelly Koster
Tjitske van der Meer
Douwine Reitsma
Jitske Teitsma
Anneke Terpstra
Tineke Vlieger
Geeske van der Zee

Rein Smilde
Audrey Stielstra
Laurens Boomsma
Douwine Reitsma
.
Wytske Kooistra
Oatske van der Zwaag
.
Sybrich Stielstra
Lieke Smits
Amarins Stielstra
Tsjeard Otter
Brita van der Woude
Erik Tavenier
Nynke Algra
Brecht Marinus
Gerda Junge
Gabe van der Zwaag
Klaske Hartwig
Andre Rodenburg
Anneke Terpstra
Luuk Feitsma

 

Column: 3

CREW
.
Synopsis/teksten
.
Ondersteuning Fryske taal
.
Historisch onderzoek
.
Artistieke leiding/regie
Assistent regie
.
Composities/Arrangementen
.
Koordirectie
.
Chef techniek/Lichtontwerp
Techniek
.
Assistent Techniek
.
Decorontwerp
Decorbouw
.
.
.
.
Kostuumontwerp
Naaisters
.
.
.
.
.
Rekwisieten
.
.
.
Inspeciënten
.
.
Koetsen en paarden
.
Begeleiding paarden
.
Realisatie wandelroute
.
.
.
Publiciteit/Grafische vormgeving
.
.
.
Fotografie
.
.
.
Film
.
.
Productie
.
.
.
.
.
Sponsoring
.
.
Verkeersregeling
.
.
.
.
Catering
.
Workshop CBS Alpha
.
.
.
Kaartverkoop
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EHBOers
.
.
KROKE

Violist/Workshopdocent
Accordeonist/Workshopdocent
Bassist/Workshopdocent

Column: 4

.
.
Margreet de Heer
Hans van Buuren
Rynk Bosma
Oatske van der Zwaag
Jan Stavenga-de Jong
.
Hans van Buuren
Bram Adriaansz
.
Sander Stienstra
Martin Beekman
Atsje Lettinga
.
Harry de Vries
Rutger van der Hout
Lubbert Kingsbergen
Björn Niklewicz
.
HVBdesign
Jan Faber
Jeroen van der Brink
Rob Hendriks
Hans van Buuren
.
Han Henstra
Lolkje Kooistra
Liesbeth Markus
Jelly Koster
Anneke van der Kooi
Audrey Stielstra
.
Attie Bosma
Katy van der Zwaag
Hitty van der Hout
.
Feico Born
Germ Looyenga
.
Stalhouderij Stûkhúster
Fam. Landheer, Warten
Anja de Jong
.
Jan Sjoerd van der Kooi
Pieter de Vries
Hans van Buuren
.
HVBdesign
Wiebe van der Hout
Rynk Bosma
.
Jacob van Essen
Harmen Westra
Rynk Bosma
.
Wopke Scholte
Melle van Buuren
.
Simone Montsma
Pytsje Cuperus
Hitty van der Hout
Hans van Buuren
Bram Adriaansz
.
Nico van der Meer
Pytsje Cuperus
.
Gerrit Haakma
Jetze Dijkstra
Sierk Postma
Johan Smeding
.
Teetún de Hollen
.
Han Henstra
Hans van Buuren
Marrit Stielstra
.
Annelies Westra
Harmen Westra
Hitty van der Hout
Coby Elderman
Wilma Faber
Trijnie Roorda
Vera IJlst
Nico van der Meer
Feico Born
Tjalling van Sloten
Minke Otter
Danaanka
Tineke Looyenga
.
Harmen Westra
Liesbeth Markus
Hammie de Jager
.
Tomasz Kukurba
Jerzy Bawol
Tomasz Lato

MET ONZE HARTELIJKE DANK AAN:
Fam. Riedstra, fam. Sibma, fam. Tolsma, fam. De Vries, André Krol, fam Duursma, fam. Parlevliet,  Dirk  Elderman, Jetze Dijkstra, Harmiene Epema, Germ Looijenga, Jos Thie, Tamara Schoppert, San Jonker,  De kerkenraad en rentmeesters van de PKN gemeente in Ryptsjerk, CBS Alpha Ryptsjerk, Koar Excentriek, Toneelvereniging Wy doarre wer, Doarpshûs de Einekoer, Historische Werkgroep Ryptsjerk, Teetún de Hollen, Ryptsjerk, Harmen Westra Fotografie, Tresoar, Wurkgroep Maaitiidsevenemint, Dorpsfeestcommissie Ryptsjerk en alle anderen die ons op welke wijze dan ook ondersteund en of geholpen hebben.